page_banner

Ouесички за перници

  • Pillow Pouches

    Ouесички за перници

    Pouесичките за перници се едни од најтрадиционалните и најпосакувани форми на флексибилно пакување и се користат за пакување на разни форми на производи. Овие торбички се формираат со форма на перница и се состојат од долен, горен и заден печат. -страна обично се остава отворена за пополнување на содржината.